april 15, 2017

ADVIES

Onze adviseurs helpen organisaties op weg naar een succesvolle digitale transformatie.

 

De adviseurs van TIMAF zijn onafhankelijke senior experts in enterprise informatiemanagement en business process management. Zij hebben veel kennis van tools en technologie, maar de organisatiedoelen en doelgroepen staan altijd centraal.

 


Informatiestrategie


InformatiestrategieDe digitale strategie is hét uitgangspunt voor elke digitale transformatie.

Wij helpen de organisatiedoelstellingen te vertalen in een informatiestrategie met concrete prestatie-indicatoren. Door de prestaties continu te meten wordt de digitale strategie steeds verder geoptimaliseerd.

meer over informatiestrategie


Informatie-architectuur


ArchitectuurDe informatie-architectuur legt een optimaal strategisch fundament onder elke digitale transformatie.

Wij ontwerpen een architectuur met informatietypen, metadata, taxonomieën, een thesaurus en een rijke structuur. Deze ‘intelligente content’ is essentieel voor personalisatie, hergebruik en betere vindbaarheid.

meer over informatie-architectuur


Informatiegovernance


GovernanceInformatiegovernance is essentieel voor elke digitale transformatie.

Wij definiëren een praktische governance-structuur met alle rollen voor strategie, beleid en standaarden. Goede governance creëert duidelijkheid, geeft professionals meer mandaat en maakt de organisatie meer wendbaar.

meer over informatiegovernance


Toolselectie


ToolselectieTools en technologie maken de digitale transformatie mogelijk.

Wij analyseren de informatiebehoefte van de organisatie en vertalen die naar praktische requirements. Door te werken met scenario’s krijgt de business meer vat op de inrichting en de werking van de systemen.

meer over toolselectie


Informatiemanagement


EIM levenscyclusInformatie is de motor van elke digitale transformatie.

Wij adviseren organisaties bij het inrichten van hun informatiemanagement volgens de informatiemanagement levenscyclus. Wie meer grip heeft op de informatie, kan deze effectief op het juiste moment bij de juiste persoon krijgen.

meer over informatiemanagement